Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR KUNDER HOS Classic Race Aarhus 

Denne Privatlivspolitik er fastlagt Classic Race Aarhus (samlet betegnet ”CRAA”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Classic Race Aarhus virksomhed. 

 

  1. Om CRAA A/S

Classic Race Aarhus er Nordeuropas største racefestival. Oplev et spændingsfyldt racerløb i de smukkeste omgivelser og mærk den helt unikke stemning i Mindeparken og på Tangkrogen. 

I forbindelse med driften af vores virksomhed indsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. CRAA er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål. 

 

  1. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her: 

 

Classic Race Aarhus  

Rudolfgårdsvej 1A    

8260 Viby J 

Telefon: 8678 2010 

E-mail: info@craa.dk 

 

  1. Hvilke kategorier af personoplysninger indsamles?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, servicesystemer eller app, indsamles sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, eller hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev. 

CRAA vil typisk indsamle følgende oplysninger: 

Navn, e-mailadresse, fysisk adresse (hvis relevant), telefonnummer (hvis relevant), IP-adresse og i visse tilfælde geolokation og sprog. 

 

Dine eventuelle købsoplysninger. Fx dine personoplysninger som angivet ovenfor, virksomhedsnavn (hvis relevant), leveringsoplysninger såsom leveringsadresse (hvis forskellig fra fysisk adresse), ordreoplysninger såsom navn, mængde, produktnavn, produktets serienummer, antal, købsdato og forhandleroplysninger, betalingsoplysninger og vennehenvisning (hvis relevant). 

Anmodninger om kundeservice og teknisk bistand, der indeholder dine personoplysninger som angivet ovenfor, produktets serienummer, oplysninger om produktgaranti, købssted og andre relevante oplysninger, som CRAA kan anmode om som led i dit kundeforhold hos os. 

Vi behandler dine indkøbsordrer, gennemfører købstransaktioner, sikrer levering af købte varer og behandler eventuelle returvarer. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du evt. er part i. 

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed. 

Derudover behandler vi dine personoplysninger efter følgende principper: 

Vi indsamler kun personoplysninger til specificerede og legitime formål 

Vi indsamler ikke personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt 

Vi anvender ikke personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet 

Vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart med mindre, vi har fået forudgående samtykke 

Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne er opdaterede, ved at opfordre dig til at kontrollere dine personoplysninger med jævne mellemrum 

Vi vil foretage de behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang samt mod alle andre former for ulovlig behandling 

Medmindre det er anført, gemmer vi ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller viderebehandles, eller som er påkrævet ved lov 

 

  1. Sådan bruger vi dine personoplysninger

CRAA behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret. 

 

Oprettelse og administration af dit kundeforhold med CRAA som led i driften af vores virksomhed, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. CRAA kan desuden i forbindelse med kundeadministrationen behandle oplysninger om vores kontaktpersoner hos vores kunder. 

 

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold 

 

CRAA behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som CRAA arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere. 

 

Drift og vedligehold af vores hjemmesider 

 

Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider. 

 

Overholdelse af gældende love og regler 

 

Overholdelse af love og regler, som CRAA er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler CRAA, herunder blandt andet vores produktionsstatistik og kvalitetskontrol. 

 

Cookies 

 

Vi anvender cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikationer for at huske dine præferencer, med henblik på at forstå, hvordan vores websites, servicesystem og apps bruges og til at tilpasse vores markedsføring. En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computer eller mobile enhed, når du besøger et website, og som gør os i stand til at: (1) genkende din computer, (2) gemme dine præferencer og indstillinger, (3) forstå vores websites, du har besøgt, (4), forbedre brugeroplevelsen ved at levere og måle effektiviteten af indhold og annoncer målrettet dine interesser, (5) foretage søgninger og analyse og (6) bistå med sikkerhedsmæssige og administrative funktioner. Nogle cookies placeres i browserens cache, mens cookies forbundet med Flash-teknologier gemmes sammen med dine Adobe Flash Player-filer. Pixel er små elektroniske mærkater med en unik identifikation integreret på websites, onlineannoncer og/eller e-mails, der er udviklet til at: (1) indsamle forbrugsinformationer såsom eksponeringer for annoncer eller klik og åbning af e-mails, (2) måle annoncens popularitet og (3) få adgang til bruger-cookies. Vi kan også indsamle oplysninger ved hjælp af andre metoder, efterhånden som vi indfører yderligere teknologier. 

 

CRAA anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. 

 

CRAA bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede. 

 

Vil dine data blive delt med nogen? 

Vi vil muligvis behandle eller dele data baseret på følgende retsgrundlag: 

 

Samtykke: Vi vil muligvis behandle dine data, hvis du har givet os et specifikt samtykke til at bruge dine personlige oplysninger til et specifikt formål 

Legitim interesse: Vi vil muligvis behandle dine data, når det med rimelighed er nødvendigt for at opnå vores legitime forretningsinteresser 

Udførelse af kontrakt: Der, hvor vi har indgået en kontrakt med dig, vil vi behandle dine personlige oplysninger for at opfylde betingelserne i vores kontrakt 

Juridiske forpligtelser: Vi vil kunne videregive dine personlige oplysninger, hvor vi er juridisk forpligtet til at gøre det for at overholde gældende lovlige anmodninger fra regeringen om en retssag, retsafgørelse eller retsproces, f.eks. som svar på en retsafgørelse eller stævning (herunder som svar til offentlige myndigheder for at imødekomme nationale krav til sikkerhed eller retshåndhævelse) 

Væsentlige interesser: Vi kan videregive dine oplysninger, hvor vi mener, at det er nødvendigt at undersøge, forhindre eller gribe ind over for potentielle overtrædelser af vores politikker, mistanke om svig, situationer, der involverer potentielle trusler mod en persons sikkerhed eller juridiske aktiviteter, eller som bevis i retssager hvor vi er involveret. 

Mere specifikt kan det være nødvendigt, at vi behandler dine data eller deler dine personlige oplysninger i følgende situationer: 

 

Leverandører, konsulenter og andre tredjepartsudbydere. Vi har mulighed for at dele dine data med tredjepartsleverandører, tjenesteudbydere, entreprenører eller agenter, der udfører tjenester for os (eller på vores vegne) og kræver adgang til sådanne oplysninger for at gøre deres arbejde. Eksempler: betalingsbehandling, dataanalyse, levering af e-mail, hosting-tjenester, kundeservice og marketingindsats. Vi vil kunne tillade, at udvalgte tredjeparter bruger sporingsteknologi på vores websteder, som gør det muligt for dem at indsamle data om dig, hvordan du interagerer med vores websteder over tid. Denne information kan bruges til blandt andet at analysere og spore data, bestemme populariteten af bestemt indhold og bedre forstå online-aktivitet. Medmindre det er beskrevet i denne politik, deler vi, udlejer eller handler vi ikke nogen af dine oplysninger med tredjepart til deres salgsfremmende formål. 

Forretningsoverførsler. Vi har mulighed for dele eller overføre dine oplysninger i forbindelse med eller under forhandlinger eller enhver fusion, salg af virksomhedens aktiver, finansiering eller erhvervelse af hele eller en del af vores forretning til et andet selskab. 

 

  1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

CRAA behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med CRAA (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til vores legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som CRAA er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). 

  1. Udlevering af dine personoplysninger til tredjeparter

Vi sælger ikke dine personoplysninger til og udveksler ikke sådanne data med tredjeparter undtagen i det omfang, der er angivet i denne Privatlivspolitik. 

 

Vi kan udlevere dine personoplysninger til tredjeparter i det omfang, det kræves af lovgivningen, en retskendelse eller en afgørelse truffet af en kompetent offentlig myndighed og med henblik på retshåndhævelse. Derudover kan vi dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter: 

 

Tredjepartsleverandører, der udfører ydelser på vores vegne, herunder fakturering, salg, marketing, it-support, reklame, analyse, markedsresearch, kundeservice, produktservice, produktion, forsendelse og opfyldelse af bestillinger, datalagring, validering, sikkerhed, forebyggelse af svindel, behandling af betalinger og juridiske tjenester. Sådanne tredjepartsleverandører har adgang til at udføre sådanne tjenester, men må ikke bruge dine personoplysninger til andre formål. 

Andre tredjeparter under forudsætning af dit samtykke. Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at sådanne tredjeparter er bundet af fortroligheds- og databeskyttelsesforpligtelser med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger. Videregivelsen sker i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, herunder om indgåelse af databehandleraftaler med relevante parter for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med vores instruktioner, gældende lovgivning og forskrifter og til de formål, der specificeres af os, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger. 

  1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles. Det tidsrum, vi opbevarer oplysningerne, afhænger af de formål, hvortil vi indsamler og bruger dem. 

 

Personoplysninger vedrørende dit køb og oplysninger om produktgaranti opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra købsdatoen, medmindre du har udvidet garantiperioden, eller sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig. 

 

Personoplysninger vedrørende vores levering af direkte markedsføring til dig opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, hvor du senest har været aktiv ved oprettelse af vores markedskommunikation eller på anden måde viser interesse for en sådan kommunikation. 

 

Personoplysninger relateret til din brug af vores apps og servicesystem opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, du senest har været aktiv. 

 

Relevante personoplysninger slettes efter udløbet af ovennævnte perioder, medmindre sådanne oplysninger lovligt kan opbevares og behandles til andre formål, som vi har juridisk grundlag for. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. 

 

  1. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som CRAA er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. 

 

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [info@craa.dk]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. 

 

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til: 

 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

 

  1. Opdateringer

CRAA evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag spændende nyt som den første!

Cookie- og privatlivspolitik

 

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger

 

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

 

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: webmaster@craa.dk Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Classic Race Aarhus

Rudolfgårdsvej 7

8260 Viby J

Telefon: +45 8678 2010

Email: info@craa.dk

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies.